Prostredníctvom našich aukcií predávame vozidlá z riadne a predčasne ukončených lízingových zmlúv (Finančný aj operatívny lízing) a vozidlá z fleetov veľkých firiem

8 dôvodov prečo sme GR8 [great]


Transparentný proces

Pravdivo informujeme klientov o stave nami predávaných vozidiel i o všetkých dokumentoch, ktoré bude víťazný účastník podpisovať

Garancia kúpy

Zaväzujeme sa predať každé vozidlo, ktoré sa u nás vydražilo víťaznému účastníkovi. Žiadne ďalšie schvaľovania alebo navyšovanie cien, ani dražby s výhradou

Rýchlosť

Vydražené vozidlo si môžete odviezť už v deň aukcie

Stabilita

Na trhu pôsobíme 7 rokov, materská spoločnosť GR8 auctions, a.s. je jediná aukčná spoločnosť zaoberajúca sa predajom vozidiel, ktorá pôsobí na trhu ako akciová spoločnosť so základným imaním EUR 750.000,-

Kvalita

GR8 auctions je jediná aukčná spoločnosť v Európe, ktorá má svoje procesy certifikované ISO 9001:2008 u TUV Rheinland

Vzťahy

Spolupracujeme s 12-timi lízingovými spoločnosťami a sme členmi viacerých národných lízingových asociácií

Znalosť trhu

GR8 auctions je jediná aukčná spoločnosť pôsobiaca vo všetkých krajinách V4 (SK, CZ, HU, PL)

Synergie

Efektívne využívame rozdielnosti regionálnych trhov